ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์27 มี.ค. 2562 01:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2562 01:06 ]

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

Comments