ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ฯ

โพสต์6 เม.ย. 2564 21:41โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม


Comments