ประชุมคณะกรรมการ

โพสต์1 มิ.ย. 2559 01:25โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2559 01:26 ]
นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการออกประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม