ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.มส2. ครั้งที่ 1/2564

โพสต์26 ม.ค. 2564 01:49โดยsneeporn wongnoi

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมแจ้งข้อราชการในแต่ละกลุ่ม ภารกิจงานให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนกำกับงานที่เร่งด่วนให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ในเวลาเดียวกันนั้นได้แสดงความยินดีและแนะนำข้าราชการใหม่ จำนวน 2 ราย คือนางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวมาลีวรรณ พงษ์จันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2    ภาพเพิ่มเติม
Comments