ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในCluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:09โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. Cluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในคลัสเตอร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทุกเขตในคลัสเตอร์เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ภาพเพิ่มเติม...
Comments