ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:47โดยJirawat Kitsawang

วันที่ 16 มิถุนา่ยน 2563 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินและจัดทำ
รายละเอียดคะแนนองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 3 / 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments