ประชุมการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:56โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อร่วมกัน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาพเพิ่มเติม


Comments