ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564

โพสต์29 เม.ย. 2564 20:33โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับฟังนโยบาย และข้อราชการ สู่การปฏิบัติ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม


Comments