ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:03โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

Comments