ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564

โพสต์6 เม.ย. 2564 21:20โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments