ประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:25โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.มส.2 มอบหมายให้ นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.ศูนย์เครือค่ายฯทุกศูนย์ในสังกัด สพป.มส.2, ผอ.โรงเรียนมัธยม 5 โรงเรียน, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูสบเมยและแม่ลาน้อย, นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 อำเภอ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกรวม และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน สังกัด สพป.มส.2 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
Comments