ประชุมหารือการดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติการแข่งขันกีฬาฯ

โพสต์6 เม.ย. 2564 21:38โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างของหน่วยงานทางการศึกษาสายใต้ 3 อำเภอ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือการดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments