ประชุมชี้แจงเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยสถานศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:46โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และการจัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และมอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมบัวตองสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments