ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 มี.ค. 2564 23:15โดยsneeporn wongnoi
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางประจำสนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อสร้างความตระหนัก บทบาท หน้าที่และแนวทางในการดำเนินการบริหารการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ ของสทศ. โดยมีนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการคุมสอบ และนางสาวปรียานุช อุปถัมป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และให้ความรู้คำแนะนำ และชี้แจงในบทบาทหน้าที่ในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม

Comments