ประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์29 ต.ค. 2561 20:37โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 20:37 ]

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในคราวทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการโดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ สพฐ.กำหนด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อเด็กพิการเรียนรวม และประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments