ประชุมชี้แจงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:44โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุุมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชี้แจงให้โรงเรียนได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments