ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ก.พ. 2562 20:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments