ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ควบคุมภายใน อำเภอสบเมย และพิธีปิดฯ

โพสต์27 ส.ค. 2562 19:57โดยปิติพล ปราบเหตุ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ.2561 วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอสบเมย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนินทร์ อินทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป.ลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นวิทยากร #ในนามกลุ่มอำนวยการ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดประชุมฯครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ให้เกียรติปิดการประชุมฯในวันนี้ ภาพเพิ่มเติม 
Comments