ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ

โพสต์12 มี.ค. 2564 00:19โดยsneeporn wongnoi
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันจัดทำพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประธานเปิดการประชุมโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 

Comments