ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในโครงการพระราชดำริ ฯ

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:42โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 19:44 ]
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการ พระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อสนองพระราชปณิธานและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments