ผอ.สพป.มส.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2564

โพสต์10 ก.พ. 2564 20:51โดยsneeporn wongnoi

ระหว่างวันที่ 3-5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้ตรวจเยี่ยมจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ ลำดับที่ 64.โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 65. โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขาดงกู่ ดงหลวง 66. โรงเรียนบ้านแม่กะไน 67.โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 68.โรงเรียนบ้านขุนวง 69.โรงเรียนบ้านดงกุ่ 70.โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 71.โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง และ72.โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม 
Comments