ผอ.สพป.มส2.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนครั้งที่2/2564 ลำดับที่ 115-119

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:31โดยsneeporn wongnoi
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งติดตามนโยบายสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน และเน้นย้ำให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ดังนี้...ลำดับที่ 116.โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 117.โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 118.โรงเรียนบ้านแม่สุ 119.โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments