ผอ.สพป.มส2.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนครั้งที่2/2564 ลำดับที่ 105-115

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:23โดยsneeporn wongnoi
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งติดตามนโยบายสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ได้เน้นย้ำให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ดังนี้...ลำดับที่ 105.โรงเรียนบ้านแม่งะ 106.โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 107.โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 108.ห้องเรียนสาขาพะตะบอคี 109.โรงเรียนบ้านสาม 110.โรงเรียนบ้านแม่และ 111.โรงเรียนบ้านดงใหม่ 112.โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 113.โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 114.โรงเรียนบ้านห้วยห้า 115.โรงเรียนบ้านละอูบ  


Comments