ผอ.สพป.มส2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 72

โพสต์10 ก.พ. 2564 23:06โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน และแสดงความห่วงใยไปยังผู้บริหาร และข้าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 72 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต๊อบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
Comments