ผอ.สพป.มส.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2564 ลำดับที่#89-95

โพสต์22 มี.ค. 2564 22:01โดยsneeporn wongnoi
ระหว่างวันที่ 18-19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของศูนย์บริหารการจัดการศึกษาแม่โถ อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 89.โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 90.โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 91.โรงเรียนบ้านแม่จอ 92.โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 93.โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 94.โรงเรียนบ้านแม่โถ และ95.โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ ภาพเพิ่มเติม

Comments