ผอ.สพป.มส2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2/ 2564

โพสต์26 ม.ค. 2564 02:08โดยsneeporn wongnoi

วันศุกร์​ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษ ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน ลำดับที่ 48. โรงเรียนบ้านป่าโปง 49.โรงเรียนบ้านกองก๋อย 50.โรงเรียนบ้านแม่แพ 51.โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว และลำดับที่ 52.โรงเรียนบ้านห้วยเหี๊ยะ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกำชับให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอร์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และมุ่งให้ความสำคัญในความปลอดภัยของครู นักเรียนเป็นสำคัญ สร้างการรับรู้ สื่อสาร แจ้งข้อมูลเป็นปัจจุบันให้นักเรียนเข้าใจ และรับทราบถึงแนวปฎิบัติ ของโรงเรียน จังหวัด โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด    ภาพเพิ่มเติม 
Comments