ผอ.สพป.มส2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2

โพสต์26 ม.ค. 2564 01:36โดยsneeporn wongnoi

วันอังคาร​ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน ลำดับที่ 41. โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 42.โรงเรียนบ้านแม่ออก 43.โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ และ 44. โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกำชับให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และมุ่งให้ความสำคัญในความปลอดภัยของครู นักเรียนเป็นสำคัญ สร้างการรับรู้ สื่อสาร แจ้งข้อมูลเป็นปัจจุบันให้นักเรียนเข้าใจ และรับทราบถึงแนวปฎิบัติ ของโรงเรียน จังหวัด โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ภาพเพิ่มเติม 
Comments