ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่8(ศูนย์สาละวิน)

โพสต์27 ส.ค. 2562 19:54โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ แตะยา ปฏบัติหน้าที่ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ผอ.โรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ สาละวิน ได้แก่นายธีรวุฒิ พิชคำ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ, นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ ผอ.โรงเรียนบ้านซิวาเดอ,นายบุญช่วย ขัติยะ ผอ.โรงเรียนบ้านสบเมย, นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล ผอ.โรงเรียนบ้านกอมูเดอ,นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบุญเลอ, นายณรงค์ กุณต๊ะคำ รกท.โรงเรียนบ้านเครอะบอ, นายอนุรักษ์ บุญมาคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ, นายวิทยา เจริญศรีเพชร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย, นายวิเชษฐ์ เกตุสุวรรณ ช่างไฟฟ้าระดับ4, นายธีระพงษ์ ปัญญาและนางสาวอภิษฎา โพธิตา สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้มีแผนการตรวจเยี่ยม วิเคราะห์ ประเมินผล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบภายในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินงาน ถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน กับทุกโรงเรียน ในครั้งนี้ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับหน่วยตรวจสอบภายในในโซนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ สาละวิน 12 โรงเรียนและห้องเรียนกพด.โรงเรียนตชด.ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เช้าวันแรกของการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามเป้าหมาย โรงเรียนลำดับที่ 23.โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ลำดับที่ 24.โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ลำดับที่ 25.โรงเรียนบ้านแม่แคะน้อย ลำดับที่ 26.โรงเรียนบ้านแม่แคะ และถึงจุดหมายปลายทางในเวลา 20:00 น.ที่โรงเรียนลำดับที่ 27.โรงเรียนบ้านซิวาเดอ เราพักค้างคืนกันที่โรงเรียนบ้านซิวาเดอ และเดินทางต่อในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลาบ่าย2โมง ไปยังโรงเรียนลำดับที่ 28. โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ลำดับที่ 29.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ลำดับที่ 30.โรงเรียนบ้านกลอเซโล และ ลำดับที่ 31.โรงเรียนบ้านบุญเลอ พักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านบุญเลอ เพื่อเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เดินทางไปยังโรงเรียนเป้าหมาย ลำดับที่ 32.โรงเรียนบ้านบุญเลอน้อย ลำดับที่ 33.ตชด.บ้านโตแฮ และกลับขากลับไปยัง โรงเรียนลำดับที่ 34.โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ครั้งนี้ทางคณะเราไม่สามารถเดินทางไปยังโรงเรียนลำดับที่ 35.โรงเรียนบ้านสบเมยได้ เนื่องจาก ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้การเดินทางทางรถยนต์เป็นไปด้วยความลำบาก โรงเรียนบ้านสบเมยเป็นเป้าหมายในการเดินทางทางเรือในครั้งต่อไป การเดินทางในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความลำบากในเส้นทางมากแค่ไหนเราก็มีความตั้งใจจะไปให้ถึงทุกจุดหมาย ดังสโลแกนที่ท่านคุณณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ให้ไว้ คือ "ที่ไหนมีครู ที่นั้นมีเรา ครูไปได้ เราก็ไปได้" ท่านผอ.เขตของเรามีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยมและมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 
Comments