ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 55

โพสต์1 ก.พ. 2564 06:47โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน เพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐาน การป้องกันของโรคติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุข  และให้ดำเนินงานตามแนวทางของสพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ อย่างเคร่งครัด  และได้เน้นในเรื่องการอ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น  วันนี้ตรวจเยี่ยมในลำดับที่ 55. โรงเรียนบ้านแม่แลบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

Comments