ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่9

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:14โดยปิติพล ปราบเหตุ
วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่35. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ลำดับที่36.โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม และลำดับที่37.โรงเรียนบ้านป่าโปง ด้วยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมามีเหตุภัยพิบัติดินสไลด์ในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง พบมีดินสไลด์บริเวณด้านหลังของอาคารพักนอนนักเรียนหญิง และรับฟังการรายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดูการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนทุกชั้นเรียนรวมถึงอาหารกลางวันของนักเรียน เน้นให้มีการขึ้นกระดานเมนูอาหารไว้สำหรับการทำอาหารกลางวันในแต่ละวัน และนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยมและมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ดังสโลแกนที่ให้ไว้ คือ "ที่ไหนมีครู ที่นั้นมีเรา ครูไปได้ เราก็ไปได้" ภาพเพิ่มเติม 
Comments