ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่7

โพสต์21 ส.ค. 2562 22:10โดยปิติพล ปราบเหตุ
วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 4 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่18. โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ลำดับที่19.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ลำดับที่20.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ และลำดับที่21.โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยม และมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 
Comments