ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่6

โพสต์21 ส.ค. 2562 20:34โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยมโรงเรียนอันดับที่17.โรงเรียนบ้านแม่เงา โรงเรียนบ้านแม่เงาจัดเป็นอีก 1 โรงเรียนที่มีการเดินตาม “ศาสตร์พระราชา” สานต่อพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี มีชีวิตในแบบ “พอเพียง” เป็น 1 โรงเรียนที่ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด และในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ นายศรีใจ วงศ์คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงานำเดินชมด้วยตนเอง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 
Comments