ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่4

โพสต์21 ส.ค. 2562 19:52โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 4 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่10. โรงเรียนบ้านเลโคะ ลำดับที่11. โรงเรียนบ้านแม่ลามา ลำดับที่12. โรงเรียนบ้านเวฬุวัน และลำดับที่13. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 
Comments