ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่16

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:49โดยปิติพล ปราบเหตุ
วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม วันนี้ตรวจเยี่ยมทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่50. โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง ลำดับที่51.โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ ลำดับที่52.โรงเรียนบ้านแม่จอ ลำดับที่53.โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย และลำดับที่54. โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยม และมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดภาพเพิ่มเติม 
Comments