ผู้ตรวจราชการของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์1 ก.พ. 2564 06:58โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2564 00:11 โดย ปิติพล ปราบเหตุ ]

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ดังนี้
1. การตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
2. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ reskill พัฒนาทักษะ upskill และการเรียนรู้สิ่งใหม่ new skill เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโรงเรียนคุณภาพชุมชน  ภาพเพิ่มเติม
Comments