พุธเช้า...ข่าว สพฐ.และประชุมทีมบริหาร

โพสต์21 ส.ค. 2562 19:50โดยปิติพล ปราบเหตุ
เช้าวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ทั้ง 11 คน เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. และในเวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 และทีมบริหารทั้ง 11 คน เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร ทางสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการจัดการประชุมทีมบริหารขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments