พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564

โพสต์20 พ.ค. 2564 01:51โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการจากสพฐ. และแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือการบริหารงานรวมถึงติดตามตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

Comments