พุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์20 พ.ค. 2564 01:07โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 เพื่อรับทราบและรับฟังนโยบาย ข้อราชการ การดำเนินงาน ในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. จากนั้นได้ประชุมบอร์ดบริหาร เพื่อปรึกษา หารือ ร่วมกันวางแผนการบริหาร และการจัดการศึกษาลงสู่โรงเรียนในสังกัด โดยจัดการประชุมรูปแบบ online ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด  ภาพเพิ่มเติม


Comments