พิธีวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 18:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดพิธีวันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments