พิธีวันครูอำเภอแม่สะเรียง

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:37โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดงานพิธีวันครูอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments