พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านจอซิเดอ โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนบ้านโพซอ สาขาอู่หลู่

โพสต์9 มี.ค. 2560 19:19โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ให้แก่โรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ โรงเรียนบ้านโพซอ (สาขาอู่หลู่) และโรงรียนบ้านโพซอ ทั้งสิ้น จำนวน 3 หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้การสนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทางมูลนิธิที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูผู้อยู่ห่างไกล และหวังว่าทางโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯในโอกาสต่อไป ภาพเพิ่มเติม...
Comments