พิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

โพสต์23 มิ.ย. 2559 00:39โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 00:39 ]
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม