พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:11โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกี่ยรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments