พิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์4 ธ.ค. 2561 16:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "แม่ลาหลวงเกมส์ 2018" ซึ่งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับอำเภอ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2561 โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน 9 โรงมาร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments