พิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต สู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มุ่งมั่นสู่ต้นแบบสภา

โพสต์14 ก.ค. 2559 01:40โดยสิรินาถ สงวนศิลป์
ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต สู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มุ่งมั่นสู่ต้นแบบสภา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในระหว่าวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ภาพเพิ่มเติม
Comments