พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561

โพสต์1 ม.ค. 2562 00:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา-กรีฑาฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคี และพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งใ้ห้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments