พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

โพสต์4 ก.ย. 2561 19:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง ในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและมอบสิ่งของพระราชทาน ภาพเพิ่มเติม
Comments