พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โพสต์3 เม.ย. 2560 20:45โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา ซึ่งมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โดยโรงเรียนบ้านแพะพิทยา ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ของรัฐบาลญี่ปุ่น (The Government of Japan , Grant Assistance for Grassroots Human Seccurity Projects (GGP) Consulate-General of Japan in Chiang Mai) จากสถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างอาคารหอพักนอนนักเรียนแบบสองชั้น พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ภาพเพิ่มเติม...

 

Comments