พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

โพสต์29 พ.ค. 2560 02:18โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 27 เมษายน 2560 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบพร้อมให้โอวาท มีนายดำรง สีมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลงานดำเนินการดีเด่น จำนวน 1,177 แห่ง รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และประเภทหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้บริหารหน่วงงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มีผลงานระดับดีเด่น รับเกียรติ 2,656 ผลงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน และประเภทบุคคล ได้แก่ นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประเภทดรงเรียนและบุคคล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ขีด ผู้บริการสถานศึกษา ได้แก่นายดำรงค์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขีด และนางสาววลัยพร หงษ์จันดา ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด ภาพเพิ่มเติม...
Comments