พิธีมอบใบประ กาศผู้สำเร็จการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกืจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี 2562

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:09โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พิธีมอบใบประ กาศผู้สำเร็จการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกืจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี 2562 หลักสูตร การพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ณ ห้องบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ณ ห้องบัวตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments